Broodje WordPress: Professionele website zonder gedoe!

Professionele websites zonder gedoe!

Wat we daarmee bedoelen? Voor een vaste prijs per jaar regelen wij de ontwikkeling van jouw website, de registratie van je domeinnaam én de hosting. En op de achtergrond zorgen wij ervoor dat jouw website als een zonnetje blijft draaien.

Professionele websites
zonder gedoe!

Wat we daarmee bedoelen? Voor een vaste prijs per jaar regelen wij de ontwikkeling van jouw website, de registratie van je domeinnaam én de hosting. En op de achtergrond zorgen wij ervoor dat jouw website als een zonnetje blijft draaien.

Broodje WordPress: Professionele website zonder gedoe!

Onze Alles-in-1 oplossing:

Managed WordPress websites As A Service

Domeinregistratie & Hosting

Wij registreren jouw gewenste domeinnaam en installeren deze op onze betrouwbare VPS servers.

Design & Ontwikkeling

Wij ontwerpen en ontwikkelen jouw WordPress website volledig afgestemd op jouw specifieke wensen.

Training & Support

Met onze videoinstructies maken we je snel wegwijs in de backend van je WordPress website. Mocht je er onverhoopt niet uitkomen, dan helpen we je snel op weg tijdens een remote sessie.

PAKKETTEN

Voor ieder wat wils

SMALL

299
per jaar
 • .nl Domein
 • Ontwikkeling responsive website: One-pager
 • 500MB Webspace
 • 1 Forward e-mailadres
 • Technisch beheer & onderhoud
 • Tekstredigatie
 • Contactformulier
  (AVG-proof & spamfilter)
 • Social media integratie
 • WordPress gebruikersrol: Auteur
 • Remote support: 1 x 30min. p.j.
  daarna € 32,50 per 30min.
 • Zoekmachine optimalisatie (SEO):
  bij oplevering website
 • Verhuizen bestaande domein: € 50
 • Grafisch ontwerp
  (logo, visitekaartje en briefpapier)
 • WhatsApp formulier
  (mobile only)
 • WooCommerce webshop
  (incl. koppeling iDeal & boekhoudprogramma)
 • Websiteredactie

MEDIUM

599
per jaar
 • .nl Domein
 • Ontwikkeling responsive website: 5 pagina's
 • 1GB Webspace
 • 1 e-mailadres (200MB)
 • Technisch beheer & onderhoud
 • Tekstredigatie
 • Contactformulier
  (AVG-proof & spamfilter)
 • Social media integratie
 • WordPress gebruikersrol: Auteur
 • Remote support: 1 x 60min. p.j.
  daarna € 32,50 per 30min.
 • Zoekmachine optimalisatie (SEO):
  bij oplevering website
 • Verhuizen bestaande domein: Gratis!
 • Grafisch ontwerp
  (logo, visitekaartje en briefpapier)
 • WhatsApp formulier
  (mobile only)
 • WooCommerce webshop
  (incl. koppeling iDeal & boekhoudprogramma)
 • Websiteredactie

large

699
per jaar
 • .nl Domein + 1 extra .be/.com/.eu
 • Ontwikkeling responsive website: 20 pagina's
 • 2GB Webspace
 • 3 e-mailadressen (500MB)
 • Technisch beheer & onderhoud
 • Tekstredigatie
 • Contactformulier
  (AVG-proof & spamfilter)
 • Social media integratie
 • WordPress gebruikersrol: Schrijver
 • Remote support: Unlimited
  zonder verdere kosten
 • Zoekmachine optimalisatie (SEO):
  bij oplevering website & maandelijks
 • Verhuizen bestaande domein: Gratis!
 • Grafisch ontwerp
  (logo, visitekaartje en briefpapier)
 • WhatsApp formulier
  (mobile only)
 • WooCommerce webshop
  (incl. koppeling iDeal & boekhoudprogramma)
 • Websiteredactie
BEST VALUE

PORTFOLIO

Werk waar we trots op zijn
Veelgestelde fragen | FAQ

FAQ

Hieronder onze lijst met veelgestelde vragen en antwoorden.

Standaard leveren wij technische support op de door ons opgeleverde omgevingen. Zo zorgen wij op de achtergrond dat jouw website wordt voorzien van de laatste nieuwe software en beveiligingsupdates. Tevens maken we dagelijkse backups (tot 4 weken terug in de tijd) en plaatsen deze indien gewenst op afspraak terug.

Nee, om de veiligheid van onze omgevingen te kunnen blijven garanderen, stellen wij het Administrator account niet beschikbaar aan onze klanten. Typische beheerderstaken, zoals het installeren van kritische beveiligingsupdates en nieuwe software versies regelen wij voor jou op de achtergrond.

Nee, dit doen wij expliciet niet. Op basis van onze ervaring hebben wij onze SMALL, MEDIUM en LARGE pakketten bewust zo samengesteld, omdat wij geloven dat deze een solide basis vormen voor nagenoeg elke WordPress website.

 • Wij factureren jaarlijks vooraf;
 • Bij aanvang opdracht ontvang je van ons een factuur voor het eerste jaar;
 • 2 maanden voor het verstrijken van het jaar, ontvang je van ons een nieuwe factuur voor het volgende jaar.

Nee. Standaard zijn onze pakketten uitgerust met maatwerk gelicenseerde software (plugins en themes). Hierdoor kunnen wij het eigenaarschap niet overdragen. Je kunt dit het beste vergelijken met een leaseauto, je hebt de auto in bruikleen tegen een vast tarief per maand.

NB. Websites kunnen dus niet worden verhuist.

Heb je je website elders ondergebracht? Dan kan deze naar onze servers worden verhuist. Liefst bekijken we dan gelijk even de mogelijkheden om deze van een nieuw uiterlijk te voorzien.

Indien je je website bij ons hebt ondergebracht en je wilt deze elders onderbrengen, dan kunnen we je hierin helaas niet tegemoet komen. Zie hiervoor bovenstaande vraag “Ben ik eigenaar van mijn website?”.

Hier kunnen we kort over zijn: “Ja!”

Hi,

Waarmee kunnen we je van dienst zijn?

Of gebruik ons contactformulier:

Met het gebruik van dit formulier ga je akkoord met de opslag en verwerking van je gegevens door deze website.

Hi,

Waarmee kunnen we je van dienst zijn?

Of gebruik ons contactformulier hiernaast:

Contactformulier

Met het gebruik van dit formulier ga je akkoord met de opslag en verwerking van je gegevens door deze website.

Privacyverklaring

Broodje WordPress is een handelsnaam van CR3ATE IMMERSIVE CONTENT.

CR3ATE IMMERSIVE CONTENT verwerkt persoonsgegevens in de zin van artikel 4 AVG. Persoonsgegevens zijn alle gegevens waarmee direct of indirect natuurlijke personen kunnen worden geïdentificeerd.

CR3ATE IMMERSIVE CONTENT gebruikt: Voor het aangaan van een overeenkomst van opdracht, alsmede de daarmee verband houdende administratie (niet steeds worden alle hieronder genoemde gegevens genoteerd):

 • Uw naam;
 • Uw adres;
 • Uw BTW-nummer;
 • Uw telefoonnummer;
 • Uw emailadres;
 • Uw bankgegevens en betaalgegevens.

Deze gegevens heeft CR3ATE IMMERSIVE CONTENT nodig voor de uitvoering van de met u te sluiten of uit te voeren overeenkomst. De grondslag van deze verwerking is dan ook de uitvoering van de overeenkomst (art. 6 lid 1 sub b AVG). Deze gegevens kunnen, geheel of gedeeltelijk, worden doorgegeven aan rechterlijke instanties of andere overheidsorganen, alsook (binnen het kader van de door u aan CR3ATE IMMERSIVE CONTENT gegeven opdracht) aan derden. Denk aan advocaten, deskundigen, en “gewone” wederpartijen. Er bestaat niet het voornemen om de gegevens door te leiden naar een derde land of een internationale organisatie.

CR3ATE IMMERSIVE CONTENT heeft geen geautomatiseerde besluitvorming waarvoor persoonsgegevens worden gebruikt. Deze gegevens worden door CR3ATE IMMERSIVE CONTENT niet langer bewaard dan nodig is om de doelen te realiseren waarvoor de persoonsgegevens worden verzameld, rekening houdende met wettelijke verplichtingen.

Voor de goede werking van haar website broodjewordpress.nl, gebruikt CR3ATE IMMERSIVE CONTENT cookies.

CR3ATE IMMERSIVE CONTENT gebruikt enkel functionele cookies om de website goed te laten werken. CR3ATE IMMERSIVE CONTENT registreert niet het IP-adres van de bezoekers. Zo er in casu al sprake is van verwerking van persoonsgegevens, is de grondslag van deze verwerking dat zij noodzakelijk is voor de behartiging van de belangen van CR3ATE IMMERSIVE CONTENT als bedoeld in art. 6 lid 1 sub f AVG (goede werking van de website en beveiliging).

Voor iedere gegevensverwerking geldt dat u de navolgende rechten heeft:

 1. Inzage in en rectificatie of wissing van de persoonsgegevens of beperking van de verwerking, alsmede het recht tegen de verwerking bezwaar te maken en het recht op gegevensoverdraagbaarheid.
 2. Het recht om, daar waar de verwerking is gebaseerd op uw toestemming, deze toestemming te allen tijde in te trekken. U kunt de toestemming intrekken door dit mede te delen via mail of brief (voor de contactgegevens, zie hierboven). CR3ATE IMMERSIVE CONTENT behoudt zich het recht voor te verifiëren of de mededeling tot intrekking van toestemming wel van u afkomstig is.
 3. Indien u een klacht heeft over de gegevensverwerking door CR3ATE IMMERSIVE CONTENT kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Meer informatie vindt u op www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.
 4. U heeft het recht om van CR3ATE IMMERSIVE CONTENT uitsluitsel te krijgen over het al dan niet verwerken van u betreffende persoonsgegevens en, indien CR3ATE IMMERSIVE CONTENT uw persoonsgegevens verwerkt, op inzage van de door CR3ATE IMMERSIVE CONTENT geadministreerde persoonsgegevens en van de informatie als bedoeld in art. 15 AVG, alsook het recht om een kopie te verkrijgen van uw persoonsgegevens die door CR3ATE IMMERSIVE CONTENT worden verwerkt.
 5. U heeft het recht om van CR3ATE IMMERSIVE CONTENT onverwijld rectificatie te verkrijgen van u betreffende onjuiste en/of onvolledige persoonsgegevens, een en ander als bedoeld in art. 16 AVG.
 6. U heeft de rechten als bedoeld in de artikelen 17 AVG (recht op vergetelheid), 18 AVG (recht op beperking van verwerking), 19 AVG (kennisgevingsplicht van CR3ATE IMMERSIVE CONTENT inzake rectificatie, wissing of beperking), 20 AVG (recht op overdraagbaarheid van gegevens), 21 AVG (recht van bezwaar) en 22 AVG (het recht niet te worden onderworpen aan geautomatiseerde verwerking).
 7. U heeft het recht om, ingeval van een datalek dat waarschijnlijk een hoog risico inhoudt voor uw rechten en vrijheden, onverwijld door CR3ATE IMMERSIVE CONTENT medegedeeld te krijgen de inbreuk in verband met persoonsgegevens, indien en voorzover zulks is vereist op basis van art. 34 AVG.
Scroll naar top